Vi är övertygade om att utbildning är ett kraftfullt vapnet i kampen mot förtryck och fattigdom. Om vi ger fler barn i världen möjlighet att gå i skolan är vi med och ökar möjligheten för en bättre värld. Vårt arbete ger 470 barn i Kambodja möjlighet att gå i en bra skola.

Om vi alla är med och aktiverar oss för att förändra världen så kommer det att få effekt. Vi vill att barnen tidigt skall få uppleva att alla oavsett ålder kan bidra på olika sätt till en bättre värld . Sår vi det fröet tidigt hos våra barn kommer framtiden att bli annorlunda. Om dessutom vi vuxna aktiverar oss tillsammans med våra barn för en bättre framtid blir det än kraftfullare!

Uppdraget
Samarbetet mellan S2S och Vasaskolan syftar till att ge barnen i Vasaskolan ett fönster mot världen samt att bidra till en bra skola i Kambodja. Samarbetet syftar även till att försöka utveckla en modell för socialt engagemang i svenska skolor.

Vasaskolans roll
Vasaskolans roll är att engagera eleverna genom att använda utbytet som en del i undervisningen. Där det entreprenöriella lärandet spelar en viktig roll.
Målsättningen är att ge eleverna ytterligare en dimension av den kunskap de förväntas inhämta enligt läroplanen. Lärarna väver in och koppla kunskap om Kambodja, skolan där och barnen på olika sätt i den vanliga undervisningen. Barnen arbetar sedan i skolan med att använda sin kunskap för att förstå hur de kan påverka. Barnen i Vasaskolan och barnen i Kambodja ges möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra, såväl genom fysiska möten som genom löpande kommunikation via Internet.

School2Schools roll
School2School är en ideell, icke vinstdrivande förening startad 2012 av föräldrar på Vasaskolan.
S2S grundidé är att utbildning är en nyckelfaktor för att förändra människors livssituation i världen. Vi kan bidra till att göra skillnad för behövande barn och i våra egna barns liv. Genom kunskap och kommunikation får barnen möjlighet att påverka varandras framtid.

S2S uppgift är att finansiera starten av skolan i Kambodja samt att framöver arbeta långsiktigt med aktiviteter för att vidareutveckla och göra skolan självförsörjande. S2S ansvarar för finansiering och leder samarbetet mellan Vasaskolan, skolan i Kambodja samt organisationen World Assistance for Cambodia.


Varför Kambodja?
School2Schools utgångspunkt har varit ett land med stort behov av skolor och att samarbeta med en lokalt förankrad organisation. School2School kom i kontakt med organisationen WAFC och Bernie Krisher genom boken, ”Half The Sky”. WAFC tillhandahåller lokalt förankrad support, infrastruktur för skolbyggnation samt upparbetade kontakter med myndigheterna i Kambodja. S2S har ett starkt stöd från WAFC och Bernie som bidragit till att vi snabbt kom igång med att förverkliga projektet.

WAFC’s Rural School Project

World Assistance for Cambodia (WAFC) is an independent, nonprofit organization dedicated to improving opportunities for the youth and rural poor in Cambodia. In 1999, WAFC began its Rural Schools Project, which allows private donors to build a rural school with matching funds. More than 470 enriched schools have been built in rural Cambodia.

Close Menu