Sedan 2012 har vi ett samarbet som ger eleverna i Vasaskolan ett fönster mot världen och 500 barn i Kambodja en bättre skola. Alla elever på Vasaskolan får via olika pedagogiska uppgifter möjlighet att lära sig mer om sina jämnåriga kompisar i Kambodja, varför utbildning är viktigt för alla och hur vi alla kan bidra och påverka i världen.

Tillsammans har vi
• Finansierat en skola för 500 barn.
• Bidragit med läroböcker, så alla elever fått tillgång till egna böcker och skrivmaterial.
• Installerat två solcellsdrivna datorer med internet.
• Möjliggjort undervisning i engelska.
• Byggt ytterligare två toaletter, så nu finns det i alla fall 4 stycken till 500 barn…
• Byggt ett bibliotek med åldersanpassade böcker och utbildad bibliotekarie.
• Dragit in el som måste finansieras löpande
• Installerat ytterligare 3 dator som nu går på el
• Installerat fläktar i biblioteket och engelska klassrummet

I januari i år besökte ytterligare två av Vasaskolans lärare skolan i Kambodja. Här hemma arbetade eleverna med att bland annat göra memory- och mattespel som lärarna tog med till Kambodja. Eleverna på mellanstadiet arrangerade café och disco under förra läsåret, överskottet gick till att finansiera en lärare som undervisar de kambodjanska eleverna i engelska. På VRG Djursholm driver studenterna ”Smoothie for Change” som säljer smoothies, där överskottet skänks till S2S och har därmed bidragit till vattenfilter, skolpaket och läroböcker.

Det här kan ni bidra till i år
Det är enkelt att bidra, skänk ett valfritt belopp till S2S – varenda krona går till Kambodjaskolans verksamhet.
Biblioteket som nu är i full användning behöver ständigt nya böcker, pussel och pedagogiskt material. Dessutom vore det bra med lite mer möbler. Vi samlar även in medel för att fortsätta satsningen på att eleverna skall få lära sig engelska och att de skall ha tillgång till läroböcker och skrivmaterial.
En uppsättning läroböcker till 500 eleverna kostar 10000 kr och undervisningen i engelska 30000 kr för ett helt läsår. På önskelistan står även fler toaletter.

Följ med till Kambodja
I januari besöker vi skolan i Kambodja. Med på resan följer två lärare från Vasaskolan och en grupp familjer med barn. Det finns mycket att se och upptäcka i Kambodja, så dagarna före och efter skolbesöket disponeras enligt egna önskemål. Är ni intresserade av att följa med, hör av er till S2S. Naturligtvis står samtliga resenärer för sina egna kostnader. Här kan ni se en kortfilm om några av eleverna och skolan i Kambodja.
Film från Kambodja

Close Menu