S2S är en ideell förening, där vi välkomnar alla som vill bidra och delta på olika sätt. Vi vet att många vill engagera sig men att tiden inte alltid räcker till. Att bidra med gåvor är viktigt och avgörande. Men såväl engagemang i föreningsarbetet som i löpande aktiviteter välkomnas!

Vi tar tacksamt stora som små bidrag – kontakta oss på info@school2school.se eller
Kicki Andersson, Mobil: 0708130233
Sie Elming, Mobil: 0704599093
Lesley Pennington, Mobil: 0701800906

Close Menu